Індивідуальна форма здобуття освіти

Індивідуальна форма здобуття освіти

Про вибір форми навчання для дитини

Згідно із Статутом Бучанського ліцею №9 учням доступні три форми, за якими можна організувати індивідуальне навчання у школі: екстернатна, сімейна (вона ж – домашня) та педагогічний патронаж.

Екстернатна форма – це коли учень самостійно засвоює весь матеріал, після чого в ліцеї оцінюють його знання.

Для зарахування (переведення) на екстернатну форму здобуття освіти (екстернат) до заяви (див. зразок) додається документ, що підтверджує відповідні обставини. Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їх перебування в Україні.

Сімейна (домашня) форма передбачає, що весь освітній процес для учня самостійно організовують його батьки. Вони ж несуть відповідальність за здобуття знань на рівні не нижче стандартів.

Батьки подають заяву довільної форми. Заклад освіти інформує відповідну службу у справах дітей про зарахування (переведення) здобувачів освіти на сімейну (домашню) форму.

Педагогічний патронаж – форма, у випадку якої освітній процес і засвоєння знань забезпечує педагогічний працівник.

Педагогічний патронаж може бути організовано для:

2) осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я або яким надається реабілітаційна допомога у стаціонарних умовах (якщо такі особи не можуть відвідувати навчальні заняття у класах, створених безпосередньо за місцем лікування або надання реабілітаційної допомоги);

3) осіб, які за станом здоров'я не можуть здобувати повну загальну середню освіту за денною формою (відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я або медичного висновку про стан здоров'я дитини за формою, затвердженою МОЗ України);

4) осіб, взятих під варту або засуджених до позбавлення волі на певний строк, для яких організовується здобуття освіти відповідно до законодавства (у разі якщо кількість здобувачів освіти не дозволяє утворити клас);

5) дітей-біженців, дітей, чиї батьки, інші законні представники звернулися із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують захисту, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Для зарахування (переведення) на педагогічний патронаж до заяви додається документ, що підтверджує відповідні обставини.

Зарахування (переведення) на індивідуальну форму здобуття освіти здійснюється зазвичай на навчальний рік;

Рішення про переведення з індивідуальної форми на інституційну приймається зазвичай, якщо індивідуальна форма не приносить результату, педагогічною радою закладу після отримання відповідної заяви від батьків учня;

 

Заявка на дзвінок

Залиште ваш номер телефону і ми з вами зв'яжемося